PRISMAFLEX ST150 SET

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbV3619474513
03/10/2022 13:26
03/10/2022 14:26
06/06/2018 13:29
Данни за производителя
Gambro Industries
Gambro
Друго
друго
0000000000
FR
Meyzieu Cedex
7 avenue Lionel Terray – BP 126
Eric PUTITI
3 (0) 4 72 45 25 25
eric_putiti@baxter.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Марвена Диагностика ЕООД
ЕИК
200600292
BG
SOF
София
Мария Николова
+359887346954
maria.nikolova@marvena-dx.com
Данни за търговеца на едро
Марвена Диагностика ЕООД
ЕИК
200600292
BG
SOF
София
Мария Николова
+359887346954
maria.nikolova@marvena-dx.com
ІV-Р-Т/МИ720
28/07/2011
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Разни
GMDN
36194
PRISMAFLEX ST150 SET
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Сетове за продължителна бъбречно заместваща терапия
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE 93142
26/05/2024