Начало / Медицински изделия / Пелвис ретрактор по Сейнт Марк

Пелвис ретрактор по Сейнт Марк

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
09IV4591871741
30/09/2022 14:11
30/09/2022 14:53
11/01/2013 13:40
Данни за производителя
Ескулап АД
AE
Друго
Данъчен номер
DE113055856
DE
Тутлинген
78532
Вера Панайотова
0884 246737
029743083
vera.panayotova@bbraun.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Б.Браун Медикал ЕООД
ЕИК
175016820
BG
SOF
София
1592
бул. „Христофор Колумб” № 64
Вера Панайотова
0884 246737
029743083
vera.panayotova@bbraun.com
Данни за търговеца на едро
Б.Браун Медикал ЕООД
ЕИК
175016820
BG
SOF
София
1592
бул. „Христофор Колумб” № 64
Вера Панайотова
0884 246737
029743083
vera.panayotova@bbraun.com
IV-P-T/МИ-213
18/12/2007
Общи медицински данни за изделието
09 - Инструменти за многократна употреба
Клас І
Разни
GMDN
45918
Пелвис ретрактор по Сейнт Марк
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка