Начало / Медицински изделия / Agilis NxT Steererable Introducer

Agilis NxT Steererable Introducer

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIC1784600429
07/09/2022 16:03
08/09/2022 11:24
24/06/2013 15:54
Данни за производителя
Ст.Джуд Медикъл
ЕИК
999999999
US
Силмар ,Калифорния 91342
15900 Вели Вю Корт
Роланд Джерард
+1 818 362 6822
rgerard@sjm.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Булмед 2000 ЕООД
ЕИК
121268853
BG
SOF
София
1680
Людмил Борисов Първанов
02/9580481,9580482
marketing@bulmed2000-bg.com
Данни за търговеца на едро
Булмед 2000 ЕООД
ЕИК
121268853
BG
SOF
София
1680
Людмил Борисов Първанов
02/9580481,9580482
marketing@bulmed2000-bg.com
IV-Р-Т/МИ234
03/01/2008
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
17846
Agilis NxT Steererable Introducer
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE 571321
26/05/2024