Начало / Медицински изделия / Achieve Advance Mapping Catheter

Achieve Advance Mapping Catheter

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIC6072008435
02/09/2022 12:54
29/01/2024 13:23
09/11/2017 11:55
Данни за производителя
Medtronic Inc.
Medtronic
Друго
VAT
DE27356166
US
Minneapolis
MN 55432
710 Medtronic Parkway N.E.
Vjeran Nakovic
0038514881120
vjeran.nakovic@medtronic.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Аджибадем Сити Клиник ЕАД
ЕИК
203279315
BG
SOF
София
1407
бул. Никола Вапцаров № 53
Александра Иванова
00359 2 903 87 44
00359 2 960 49 19
Aleksandra.ivanova@acibademcityclinic.bg
Данни за търговеца на едро
Аджибадем Сити Клиник ЕАД
ЕИК
203279315
BG
SOF
София
1407
бул. Никола Вапцаров № 53
Александра Иванова
00359 2 903 87 44
00359 2 960 49 19
Aleksandra.ivanova@acibademcityclinic.bg
IV-P-T / МИ 941
06/03/2013
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
60720
Achieve Advance Mapping Catheter
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
2ACHxx
Общи търговски данни
В процес на обработка
G70 039709 1384 Rev. 00
22/02/2027