Начало / Медицински изделия / AirSense 10 AutoSet For Her

AirSense 10 AutoSet For Her

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
13IIaV6071130019
01/09/2022 13:06
01/09/2022 15:06
13/02/2018 10:13
Данни за производителя
ResMed Limited
Друго
n/a
n/a
AU
Bella Vista
NSW2153
1 Elizabeth Macarthur Drive
Dimitrios Nasis
+30 210 876 4817
dimitrios.nasis@resmed.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Глобъл Ентърпрайз ЕООД
ЕИК
131060992
BG
SOF
София
1404
бул. Гоце Делчев No. 113
Ивайло Танев
02 4420424
ivotanev@adapt.bg
Данни за търговеца на едро
Глобъл Ентърпрайз ЕООД
ЕИК
131060992
BG
SOF
София
1404
бул. Гоце Делчев No. 113
Ивайло Танев
02 4420424
ivotanev@adapt.bg
IV-Р-Т/МИ-750
27/10/2011
Общи медицински данни за изделието
13 - Изделия за допълнителна терапия
Клас ІІ а
Разни
GMDN
60711
AirSense 10 AutoSet For Her
AIRSENSE 10 AUTOSET FH EDN
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
G10 049861 0162
06/10/2025