Imipenem 10 μg

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DrV0000042822
16/08/2022 16:10
17/08/2022 14:31
16/08/2022 11:04
Данни за производителя
Mast Group Ltd.
Друго
00000
00000
GB
Liverpool
Susan Thomson
+44 (0) 151 933 7277
sthomson@mastgrp.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
РИДАКОМ ЕООД
ЕИК
175040885
BG
SOF
София
Дечо Дечев
029559998
op@ridacom.com
Данни за търговеца на едро
РИДАКОМ ЕООД
ЕИК
175040885
BG
SOF
София
Дечо Дечев
029559998
op@ridacom.com
IV-Р-Т/МИ498
17/07/2009
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
00000
Imipenem 10 μg
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
IMI10C
Общи търговски данни
В процес на обработка