Начало / Медицински изделия / Аспирационна колекторна торба 2000 мл

Аспирационна колекторна торба 2000 мл

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaV3485857292
12/08/2022 15:39
12/08/2022 16:18
10/08/2022 12:29
Данни за производителя
Plasti-med Plastik Medikal Ürünler San. ve Tic.
Друго
ДДС номер
5940010070
TR
Истанбул
Alperen DOKUZLAR
+90 216 591 04 91
alperen@plasti-med.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
088 827 5749
e.andreeva@rsr-bg.com
Данни за търговеца на едро
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
088 827 5749
e.andreeva@rsr-bg.com
IV-P-T / МИ-021
29/08/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Разни
GMDN
34858
Аспирационна колекторна торба 2000 мл
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
160203
Общи търговски данни
В процес на обработка
1984-MDD-11-100
27/05/2024