Начало / Медицински изделия / SARS-CoV-2&Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test

SARS-CoV-2&Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DrV15-70-90-90-0021879
04/08/2022 11:43
04/08/2022 16:20
13/10/2021 17:22
Данни за производителя
Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.
AllTest
Друго
PFI No.
A1372018
CN
Hangzhou
310018
#550 Yinhai street,Hangzhou Economic and Technolog
Lyana Wang
+86 157 6882 1617
Lyana.wang@alltests.com.cn
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
„ЕЛТА 90М“ ООД
ЕИК
130469816
BG
SOF
София
Елена Сотирова
Тел. 02 98 39 649 / 0879978014
office@elta.eu
Данни за търговеца на едро
„ЕЛТА 90М“ ООД
ЕИК
130469816
BG
SOF
София
Елена Сотирова
Тел. 02 98 39 649 / 0879978014
office@elta.eu
№ IV-P-T/MИ/050
20/09/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
EDMS
15-70-90-90-00
SARS-CoV-2&Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
ISIC-525
Общи търговски данни
В процес на обработка