Начало / Медицински изделия / Покривала за крака

Покривала за крака

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IV0000031836
GTIN
0000
04/08/2022 13:05
04/08/2022 14:39
28/07/2022 10:45
Данни за производителя
ZEYNİ MEDİKAL TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD
Друго
ЕС
+90
TR
Бурса
Baki Polat
+90 224 369 32 32
info@zeynimedical.com.tr
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Истлинк България ООД
ЕИК
115573932
BG
PDV
Пловдив
Ива Стоилова
032644588
eastlink_pv@mail.orbitel.bg
Данни за търговеца на едро
Истлинк България ООД
ЕИК
115573932
BG
PDV
Пловдив
Ива Стоилова
032644588
eastlink_pv@mail.orbitel.bg
IV-P-T/MИ 058
20/09/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас І
Разни
GMDN
00000
Покривала за крака
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
09 0816 QS/NB
24/11/2022