Начало / Медицински изделия / Изодур глава за протеза

Изодур глава за протеза

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIM3317517109
03/08/2022 11:10
04/08/2022 12:23
11/01/2013 13:40
Данни за производителя
Ескулап АД
AE
Друго
Данъчен номер
DE113055856
DE
Тутлинген
78532
Вера Панайотова
0884 246737
029743083
vera.panayotova@bbraun.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Б.Браун Медикал ЕООД
ЕИК
175016820
BG
SOF
София
1592
бул. „Христофор Колумб” № 64
Вера Панайотова
0884 246737
029743083
vera.panayotova@bbraun.com
Данни за търговеца на едро
Б.Браун Медикал ЕООД
ЕИК
175016820
BG
SOF
София
1592
бул. „Христофор Колумб” № 64
Вера Панайотова
0884 246737
029743083
vera.panayotova@bbraun.com
IV-P-T/МИ-213
18/12/2007
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Мускулно-скелетна система
GMDN
33175
Изодур глава за протеза
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Каталожни номера: NK330K, NK331K, NJ180K, NJ181K, NJ182K
Общи търговски данни
В процес на обработка
20004GB450210805
04/08/2026