PXL Platinum

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
08IIaS5795017717
GTIN
7629999052512
14/07/2022 15:14
14/07/2022 15:43
05/07/2022 14:27
Данни за производителя
Antrimon Motion AG
Друго
*
*
CH
Muri
5630
Gotthardstrasse 3
*
Mo Aakti
+41 41 552 47 00
m.aakti@antrimon.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Артемедикал Еоод
ЕИК
201046542
BG
SOF
София
1527
Бул. Васил Левски 144 А
Димитър Георгиев
+359886153020
dimigeorgiev@gmail.com
Данни за търговеца на едро
Артемедикал Еоод
ЕИК
201046542
BG
SOF
София
1527
Бул. Васил Левски 144 А
Димитър Георгиев
+359886153020
dimigeorgiev@gmail.com
BG/WDA/MD-0168
08/08/2019
Общи медицински данни за изделието
08 - Изделия за офталмология и оптика
Клас ІІ а
Сензорни органи
GMDN
57950
PXL Platinum
PXL Platinum 330
Описание на медицинското изделие
UV light source for cornea cross linking PXL
1
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
UV light source ophthalmic device with pachymeter for cornea cross linking PXL
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
BG/WDA/MD-0168
08/08/2019
527594 MR2
26/05/2024