BioVue

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
08IIIS3565873058
GTIN
0884872
12/07/2022 11:41
12/07/2022 12:20
20/12/2021 17:55
Данни за производителя
Аарен Сиентифик Инк
Aарен
Друго
*
*
US
Онтарио Калифорния
91761
1040 Саут Винтидж Авеню Сграда A
Малик Смит
+ 1 909.906.5400
+1 909.906.5401
msmith@aareninc.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Артемедикал Еоод
ЕИК
201036542
BG
SOF
София
1000
Бул. Васил Левски 144 А
Димитър Георгиев
+359886153020
dimigeorgiev@gmail.com
Данни за търговеца на едро
Артемедикал Еоод
ЕИК
201036542
BG
SOF
София
1000
Бул. Васил Левски 144 А
Димитър Георгиев
+359886153020
dimigeorgiev@gmail.com
BG/WBA/MD - 0168
08/08/2019
Общи медицински данни за изделието
08 - Изделия за офталмология и оптика
Клас ІІІ
Сензорни органи
GMDN
35658
BioVue
BioVue PAL
Описание на медицинското изделие
заднокамерна вол с хепаринова повърхност
хидрофилен акрилат
1
6x12,5mm
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
BG/WDA/MD-0168
08/08/2019
252.677
11/07/2023