Aqua Sense III PAL

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
08IIbS3565846937
GTIN
0884872
12/07/2022 11:03
12/07/2022 11:26
20/12/2021 17:55
Данни за производителя
Аарен Сиентифик Инк
Aарен
Друго
*
*
US
Онтарио Калифорния
91761
1040 Саут Винтидж Авеню Сграда A
Малик Смит
+ 1 909.906.5400
+1 909.906.5401
msmith@aareninc.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Артемедикал Еоод
ЕИК
201036542
BG
SOF
София
1000
Бул. Васил Левски 144 А
Димитър Георгиев
+359886153020
dimigeorgiev@gmail.com
Данни за търговеца на едро
Артемедикал Еоод
ЕИК
201036542
BG
SOF
София
1000
Бул. Васил Левски 144 А
Димитър Георгиев
+359886153020
dimigeorgiev@gmail.com
BG/WBA/MD - 0168
08/08/2019
Общи медицински данни за изделието
08 - Изделия за офталмология и оптика
Клас ІІ б
Сензорни органи
GMDN
35658
Aqua Sense III PAL
AQSIII
Aqua Sense III 130 PAL
Описание на медицинското изделие
тритрикомпонентна заднокамерна интраокулярна леща
хидрофилен акрилат
1
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
заднокамерна трикомпонентна асферична, биконвексна интраокулярна леща с ув филтър за имплантация в капсулния сак след ексракапсуларна естракция на катаракта
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
BG/WDA/MD-0168
08/08/2019
252.637
26/05/2024