Начало / Медицински изделия / 3.8 Орт. обувки с корково легло с продължение

3.8 Орт. обувки с корково легло с продължение

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
11IM0000068407
10/07/2022 17:17
11/07/2022 12:12
08/07/2022 10:17
Данни за производителя
МедиКомфорт Кидс ЕООД
ЕИК
204760045
BG
JAM
Ямбол
Георги Славов
0 889 895 790
damapika.brown@gmail.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
МедиКомфорт Кидс ЕООД
ЕИК
204760045
BG
JAM
Ямбол
Георги Славов
0 889 895 790
damapika.brown@gmail.com
Общи медицински данни за изделието
11 - Технически средства за лица с увреждания
Клас І
Мускулно-скелетна система
UMDNS
00000
3.8 Орт. обувки с корково легло с продължение
3.8
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка