EAZ-Y

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
08IIbS3565891527
GTIN
*
07/07/2022 15:17
08/07/2022 11:21
20/01/2020 15:39
Данни за производителя
Кристаленс Индъстри
Cristalens
ЛНЧ
0148001561
FR
Ланион
22300
Rue Louis de Broglie
Сабрина Дюкейной
33 0 2 96 48 9292
33 0 2 96 48 9787
internationaldevelopment@cristalens.fr
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
АРТЕМЕДИКАЛ ЕООД
ЕИК
201036542
BG
SOF
София
1527
бул. Васил Левски
12
Димитър Георгиев
+359886153020
dimigeorgiev@gmail.com
Данни за търговеца на едро
АРТЕМЕДИКАЛ ЕООД
ЕИК
201036542
BG
SOF
София
1527
бул. Васил Левски
12
Димитър Георгиев
+359886153020
dimigeorgiev@gmail.com
BG/WDA/MD-0168
08/08/2019
Общи медицински данни за изделието
08 - Изделия за офталмология и оптика
Клас ІІ б
Сензорни органи
GMDN
35658
EAZ-Y
EAZ-Y
Описание на медицинското изделие
заднокамерна вътреочна леща, моноблок
хидрофобен акрилат с ув филтър
1
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Заднокамерна вътреочна леща моноблок предварително заредена в инжектор. Предназначена за заместване на естествената човешка кристална леща и корекция на афакия след екстракция на катаракта. С ув филтър и филтър за синя светлина.
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
BG/WDA/MD-0168
08/08/2019
8275
26/05/2024