0.5 ml Sample Cup

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DrV1791641683
04/07/2022 15:38
05/07/2022 10:59
20/11/2020 13:11
Данни за производителя
Beckman Coulter, Inc.
ЕИК
000000000
US
Brea
Henri Guillemin
+41 (0) 22 365 37 07
ltulea@beckman.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
АКВАХИМ 2020 ЕООД
ЕИК
205950275
BG
SOF
София
Марияна Димитрова
0882727101
mariana.dimitrova@aquachim2020.bg
Данни за търговеца на едро
АКВАХИМ 2020 ЕООД
ЕИК
205950275
BG
SOF
София
Марияна Димитрова
0882727101
mariana.dimitrova@aquachim2020.bg
BG/WDA/MD-0212
27/01/2020
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
UMDNS
17916
0.5 ml Sample Cup
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
651412
Общи търговски данни
В процес на обработка