Начало / Медицински изделия / Балон дилататори за ахалазия

Балон дилататори за ахалазия

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IV1718443309
15/06/2022 16:55
16/06/2022 10:45
15/06/2022 15:30
Данни за производителя
Хобс Медикал Инк.
Друго
VAT №
DE118673662
US
Стафорд Спрингс
06076
8 Спринг стрийт
Флориан Дол
+49 40 23 773 3239
+49 40 23 773 503239
Florian.Doll@Olympus.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ИНФОМЕД ЕООД
ЕИК
121155656
BG
SOF
София
1756
ул.Арх.Пенчо Койчев № 3
Любов Иванова
0888283216
02/491-88-18
luba_ivanova@infomed.bg
Данни за търговеца на едро
ИНФОМЕД ЕООД
ЕИК
121155656
BG
SOF
София
1756
ул.Арх.Пенчо Койчев № 3
Любов Иванова
0888283216
02/491-88-18
luba_ivanova@infomed.bg
IV-P-T/МИ-309
20/02/2008
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас І
Разни
UMDNS
17184
Балон дилататори за ахалазия
BA-1, BA-2, BA-3
Описание на медицинското изделие
1
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
ендоскопски процедури
Еднократна употреба
WA95090A, WA95091A, WA95092A
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE 02028
22/07/2023