Начало / Медицински изделия / 3M Medipore+ Pad адхезивна превръзка за рани

3M Medipore+ Pad адхезивна превръзка за рани

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IV4497084632
09/06/2022 11:45
09/06/2022 11:55
08/06/2022 15:43
Данни за производителя
3M Poland Manufacturing Sp. z o.o.
Друго
Национален съдебен регистър
KRS 0000459909
PL
Wroclaw
Aneta Gorska
+48 22 73 96 512
agorska@mmm.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
088 827 5749
e.andreeva@rsr-bg.com
Данни за търговеца на едро
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
088 827 5749
e.andreeva@rsr-bg.com
IV-P-T/МИ/021
29/08/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас І
Разни
GMDN
44970
3M Medipore+ Pad адхезивна превръзка за рани
Описание на медицинското изделие
10 см х 35 см
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
3573E
Общи търговски данни
В процес на обработка
534977 MR2
14/04/2023