Начало / Медицински изделия / Invamed Thermal Coagulation Ablation device

Invamed Thermal Coagulation Ablation device

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIbC5797221966
GTIN
57972
27/05/2022 11:28
27/05/2022 16:45
28/09/2021 09:22
Данни за производителя
Invamed Sağlık İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Invamed
Друго
Vergi No
4780554949
TR
АНКАРА
Taner Toksoy
+903125030988-89
tanertoksoy@invamed.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ГЕНЕЗИС ХЕЛТ ЕООД
ЕИК
205259756
BG
PDV
Пловдив
Лидия Панова
+359886806046
info@genesishealth.bg
Данни за търговеца на едро
ГЕНЕЗИС ХЕЛТ ЕООД
ЕИК
205259756
BG
PDV
Пловдив
Лидия Панова
+359886806046
info@genesishealth.bg
БГ/WDA/MD-0105
28/01/2019
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІ б
Сърдечно-съдова система
GMDN
57972
Invamed Thermal Coagulation Ablation device
Thermoblock Thermal Coagulation Ablation device
I, II, III, IV, V
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
RF0019 - RF0023
Общи търговски данни
В процес на обработка
21794
20/05/2022
M.2017.106.9030
27/05/2024