Dovi Aspiration Device

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIaC4197847952
GTIN
41978
26/05/2022 13:48
26/05/2022 14:35
28/09/2021 09:22
Данни за производителя
Invamed Sağlık İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Invamed
Друго
Vergi No
4780554949
TR
АНКАРА
Taner Toksoy
+903125030988-89
tanertoksoy@invamed.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ГЕНЕЗИС ХЕЛТ ЕООД
ЕИК
205259756
BG
PDV
Пловдив
Лидия Панова
+359886806046
info@genesishealth.bg
Данни за търговеца на едро
ГЕНЕЗИС ХЕЛТ ЕООД
ЕИК
205259756
BG
PDV
Пловдив
Лидия Панова
+359886806046
info@genesishealth.bg
БГ/WDA/MD-0105
28/01/2019
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІ а
Сърдечно-съдова система
GMDN
41978
Dovi Aspiration Device
ATA0125
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
ATA0125
Общи търговски данни
В процес на обработка
21772
20/05/2022
M.2016.106.6913
27/05/2024