Angiocath Guide Catheter

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIC1784615005
GTIN
17846
23/05/2022 16:43
25/05/2022 10:31
28/09/2021 09:22
Данни за производителя
Invamed Sağlık İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Invamed
Друго
Vergi No
4780554949
TR
АНКАРА
Taner Toksoy
+903125030988-89
tanertoksoy@invamed.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ГЕНЕЗИС ХЕЛТ ЕООД
ЕИК
205259756
BG
PDV
Пловдив
Лидия Панова
+359886806046
info@genesishealth.bg
Данни за търговеца на едро
ГЕНЕЗИС ХЕЛТ ЕООД
ЕИК
205259756
BG
PDV
Пловдив
Лидия Панова
+359886806046
info@genesishealth.bg
БГ/WDA/MD-0105
28/01/2019
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
17846
Angiocath Guide Catheter
ATA0057 - ATA0076
Описание на медицинското изделие
4F-10F, 90-120 cm
Хидрофилен, извит ляво/дясно
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
ATA0057 - ATA0076
Общи търговски данни
В процес на обработка
21765
20/05/2022
M.2016.106.6913-1
27/05/2024