Начало / Медицински изделия / 19G TBNA хистологична аспирационна игла с троакар

19G TBNA хистологична аспирационна игла с троакар

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaV1677421826
23/06/2013 12:31
25/06/2013 10:48
29/05/2013 13:57
Данни за производителя
ОЛИМПУС МЕДИКЪЛ СИСТЕМС КОРПОРЕЙШЪН
ОЛИМПУС
Друго
VAT номер
DE118673662
JP
Токио
192-8507
2951 Ишикава-шо, Хачиожи-чи
Флориан Дол
+49 40 23 773 3239
+49 40 23 773 503239
Florian.Doll@Olympus-Europa.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ИНФОМЕД ЕООД
ЕИК
121155656
BG
SOF
Столична
София
1756
ул. Архитект Пенчо Койчев № 3
Любов Иванова
0888283216
024918818
luba_ivanova@infomed.bg
Данни за търговеца на едро
ИНФОМЕД ЕООД
ЕИК
121155656
BG
SOF
Столична
София
1756
ул. Архитект Пенчо Койчев № 3
Любов Иванова
0888283216
024918818
luba_ivanova@infomed.bg
IV-P-T/МИ-309
20/02/2008
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Разни
UMDNS
16774
19G TBNA хистологична аспирационна игла с троакар
NA-601D-1519
Описание на медицинското изделие
4
раб. канал 2.0мм/раб. дълж. 1150мм/дълж. игла 18мм
вътрешна игла 21G,външна игла 19G
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
ендоскопски процедури
Еднократна употреба
N2369930
Общи търговски данни
В процес на обработка
R-6055
24/08/2010
05/08/2005
DD600273930001
17/09/2014