Начало / Медицински изделия / 10фр. Предварително зареден прав полиетилнов стент

10фр. Предварително зареден прав полиетилнов стент

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbV1578446932
23/06/2013 11:55
25/06/2013 10:34
29/05/2013 13:57
Данни за производителя
ОЛИМПУС МЕДИКЪЛ СИСТЕМС КОРПОРЕЙШЪН
ОЛИМПУС
Друго
VAT номер
DE118673662
JP
Токио
192-8507
2951 Ишикава-шо, Хачиожи-чи
Флориан Дол
+49 40 23 773 3239
+49 40 23 773 503239
Florian.Doll@Olympus-Europa.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ИНФОМЕД ЕООД
ЕИК
121155656
BG
SOF
София
1330
бул. Акад. Иван Гешов № 2Е
Любов Иванова
0888283216
024918818
luba_ivanova@infomed.bg
Данни за търговеца на едро
ИНФОМЕД ЕООД
ЕИК
121155656
BG
SOF
София
1330
бул. Акад. Иван Гешов № 2Е
Любов Иванова
0888283216
024918818
luba_ivanova@infomed.bg
IV-P-T/МИ-309
20/02/2008
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Разни
UMDNS
15784
10фр. Предварително зареден прав полиетилнов стент
PBD-V600R-1007 -PBD-V600R-1015
Описание на медицинското изделие
1
раб.канал3.7мм/раб.дълж1725мм/дълж.70/90/120/150мм
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
ендоскопски процедури
Еднократна употреба
кат.№ N1092030, N1092130, N1092230, N1092330 модели: PBD-V600R-1007, PBD-V600R-1009, PBD-V600R-1012, PBD-V600R-1015
N1092030 - N1092330
Общи търговски данни
В процес на обработка
R-6055
24/08/2010
05/08/2005
HD600268670001
17/09/2014