ADCON Gel

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIV3421299743
30/03/2022 17:37
31/03/2022 15:12
30/03/2022 09:47
Данни за производителя
European Medical Contract Manufacturing B.V.
EMCM
Друго
Декларация за съответствие
Друго
NL
Nijmegen
Leader Biomedical Europe B.V.
+31 20 800 6760
customerservice@leaderbiomedical.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Виена Медтех ЕООД
ЕИК
204971747
BG
SOF
София
Гинка Петрова
+359886442511
viennamedtech@viennamedtech.com
Данни за търговеца на едро
Виена Медтех ЕООД
ЕИК
204971747
BG
SOF
София
Гинка Петрова
+359886442511
viennamedtech@viennamedtech.com
BG/WDA/0034
09/05/2018
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Разни
GMDN
34212
ADCON Gel
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
87754TE33
21/12/2022