Начало / Медицински изделия / ACCUJECT 2.5-3P Injector Set

ACCUJECT 2.5-3P Injector Set

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
08IIaS4772506234
GTIN
LP604520J
16/03/2022 12:27
16/03/2022 13:51
11/02/2022 16:18
Данни за производителя
Medicel AG
Medicel
Друго
*
*
CH
Altenrhein
9423
Dornierstrasse 11
Mr. Arthur Pfister
+41 71 727 10 50
+41 71 727 10 55
orders@medicel.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Артемедикал Еоод
ЕИК
201036542
BG
SOF
София
1000
Bул. Васил Левски 144 А
Димитър Георгиев
+359886153020
dimigeorgiev@gmail.com
Данни за търговеца на едро
Артемедикал Еоод
ЕИК
201036542
BG
SOF
София
1000
Bул. Васил Левски 144 А
Димитър Георгиев
+359886153020
dimigeorgiev@gmail.com
BG/WBA/MD - 0168
08/08/2019
Общи медицински данни за изделието
08 - Изделия за офталмология и оптика
Клас ІІ а
Сензорни органи
GMDN
47725
ACCUJECT 2.5-3P Injector Set
ACCUJECT 2.5-3P
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Folding and injection of three-piece foldable lenses in the capsular bag or sulcus after extra-capsular cataract extraction. A sterile, manual ophthalmic instrument designed to expel a prepared folded (IOL) from an attached IOL insertion cartridge into the anterior or posterior chamber of the eye /
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
BG/WDA/MD-0168
08/08/2019
2073DE410200115
26/07/2023