ANTI DECUBITUS MATTRESS

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
11IV3522899949
08/03/2022 16:51
09/03/2022 10:25
08/03/2022 11:41
Данни за производителя
SPM-Sunger Plastik ve Materiyelleri Ltd.
SPM Ltd.
Друго
Letter of Authorization
1
TR
Izmir
34000
Sazyolu Str. No 3
1
Asli Ozoguz
00902328538811
00902328537460
info@spm.com.tr
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
САНИТАС МЕДИКЪЛ ЕООД
ЕИК
205445807
BG
SOF
София
1504
бул."Цар Освободител"№ 25
1
Д-р Емил Кючуков
029433838
0895481003
dr.kyuchukov@gmail.com
Данни за търговеца на едро
САНИТАС МЕДИКЪЛ ЕООД
ЕИК
205445807
BG
SOF
София
1504
бул."Цар Освободител"№ 25
1
Д-р Емил Кючуков
029433838
0895481003
dr.kyuchukov@gmail.com
BG/WDA/MD-0447
12/08/2021
Общи медицински данни за изделието
11 - Технически средства за лица с увреждания
Клас І
Разни
GMDN
35228
ANTI DECUBITUS MATTRESS
ANTI DECUBITUS MATTRESS
ANTI DECUBITUS MATTRESS
SPM-MULTIZONE
Предназначено действие, определено от производителя
АНТИДЕКУБИТАЛЕН МАТРАК
Многократна употреба
SPM-MULTIZONE
Общи търговски данни
В процес на обработка
IAL-24315
06/06/2016
06/06/2016