4-foot walking stick

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
11IV3111206303
07/03/2022 15:34
08/03/2022 11:13
04/03/2022 10:20
Данни за производителя
Жианлиан Хоумкеър Продъктс Ко.ЛТД
Жианлиан
ЕИК
9144060528002
CN
Foshan
Paula Kong
+867578556341885511043
gdjianlian@gdjianlian.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Търговска Лига Глобален Аптече
ЕИК
030276307
BG
SOF
София
Димитър Щерев
+359 2 960 37 26
d.shterev.hq@comleague.com
Данни за търговеца на едро
Търговска Лига Глобален Аптече
ЕИК
030276307
BG
SOF
София
Димитър Щерев
+359 2 960 37 26
d.shterev.hq@comleague.com
IV-P-T/МИ-298
08/02/2008
Общи медицински данни за изделието
11 - Технически средства за лица с увреждания
Клас І
Разни
GMDN
31112
4-foot walking stick
JL947
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка