Начало / Медицински изделия / PROGRAMMABLE HEARING AIDS

PROGRAMMABLE HEARING AIDS

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
11IIaV3467143821
28/02/2022 09:07
28/02/2022 14:09
15/12/2021 16:15
Данни за производителя
Ear Teknik Isitme ve Odiometri Cihazlari San.veTic
Ear Teknik Isitme ve Odiometri
Друго
Letter of Authorization
12.02.2021
TR
Tekirdağ
59930
Avrupa Serbest Bölgesi Adnan Arısoy Blv. No:13/305
1
IZZET ALAGOZ
00902125579168
00902125579168
izzet@eartechnic.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
САНИТАС МЕДИКЪЛ ЕООД
ЕИК
205445807
BG
SOF
София
1504
ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 25
1
ЕМИЛ КЮЧУКОВ
0888880593
029433838
dr.kyuchukov@gmail.com
Данни за търговеца на едро
САНИТАС МЕДИКЪЛ ЕООД
ЕИК
205445807
BG
SOF
София
1504
ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 25
1
ЕМИЛ КЮЧУКОВ
0888880593
029433838
dr.kyuchukov@gmail.com
BG/WDA/MD-0447
12/08/2021
Общи медицински данни за изделието
11 - Технически средства за лица с увреждания
Клас ІІ а
Разни
GMDN
34671
СЛУХОВИ АПАРАТИ
PROGRAMMABLE HEARING AIDS
PROGRAMMABLE HEARING AIDS
FORCE 300
Предназначено действие, определено от производителя
СЛУХОВ АПАРАТ
Многократна употреба
FORCE 300
Общи търговски данни
В процес на обработка
IAL 1523
14/01/2014
20/01/2014
1984-MDD-20-685
27/05/2024