675 Zinc Air

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
11IV1725343956
GTIN
17253
25/02/2022 12:55
28/02/2022 09:44
25/02/2022 10:08
Данни за производителя
Energizer Trading Limited
Energizer
Друго
декларация на съответствие
5000252hab21b4
GB
Washington,Tyne & Wear
NE37 3HW, UK
Unit 2A, Stephenson Estate,District 12
Mariusz Zimny
48 (0) 885 801 906
Mariusz.Zimny@energizer.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Дитомед ЕООД
ЕИК
200048189
BG
SOF
София
1303
Овчо поле 122
Надя Цолова
0885079544
nadya.tsolova@ditomed.bg
Данни за търговеца на едро
Дитомед ЕООД
ЕИК
200048189
BG
SOF
София
1303
Овчо поле 122
Надя Цолова
0885079544
nadya.tsolova@ditomed.bg
IV-Р-Т/МИ-579
01/07/2010
Общи медицински данни за изделието
11 - Технически средства за лица с увреждания
Клас І
Разни
UMDNS
17253
675 Zinc Air
675/675CP
Описание на медицинското изделие
6
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
PR44
Общи търговски данни
В процес на обработка
IV-Р-Т/МИ-579
01/07/2010