Начало / Медицински изделия / CIDEX™ Instrument Tray Systems

CIDEX™ Instrument Tray Systems

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
15IV1214329863
18/02/2022 14:26
22/02/2022 13:38
21/06/2021 16:34
Данни за производителя
Advanced Sterilization Products, Inc.
ASP Inc.
Друго
Регистрационен номер
US223125627
US
Irvine CA
92618-9824
Technology Drive, 33
Martyna Maj
+48 782 987 949
martyna.maj@asp.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ЕКОС МЕДИКА ООД
ЕИК
831029075
BG
SOF
София
1618
Голям Братан № 8
Светла Фердинандова
024914088
024914087
svetlaferdinandova@ecosmedica.com
Данни за търговеца на едро
ЕКОС МЕДИКА ООД
ЕИК
831029075
BG
SOF
София
1618
Голям Братан № 8
Светла Фердинандова
024914088
024914087
svetlaferdinandova@ecosmedica.com
IV-Р-Т/МИ-151
29/11/2007
Общи медицински данни за изделието
15 - Продукти и приспособления за лечебни и здравни заведения
Клас І
Разни
GMDN
12143
CIDEX™ Instrument Tray Systems
Предназначено действие, определено от производителя
Тавичките за CIDEX са предназначени за съхраняване на почистващия и дезинфекциращ препарат за накисване с цел предварително почистване и дезинфекция на инструменти за многократна употреба.
Многократна употреба
Тавички за CIDEX размер 186 mm x 503 mm x 132 mm
82016
Общи търговски данни
В процес на обработка