Начало / Медицински изделия / ACURATE neo и neo2 трансфеморална с-ма за доставка

ACURATE neo и neo2 трансфеморална с-ма за доставка

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIC6024566942
31/01/2022 15:57
01/02/2022 12:15
03/09/2021 10:00
Данни за производителя
Бостън Сайентифик Корпорация
БСК
ЕИК
042695240
US
Малборо
MA 01752
300 Бостън Сайнтифик Уей
Кати Петерсон
+1 5086834000
katy.peterson@bsci.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Нестмар Медикал ЕООД
ЕИК
206260081
BG
SOF
София
1415
Околовръстен път №42
Слави Несторов
0878112319
office@nestmarmedical.com
Данни за търговеца на едро
Нестмар Медикал ЕООД
ЕИК
206260081
BG
SOF
София
1415
Околовръстен път №42
Слави Несторов
0878112319
office@nestmarmedical.com
BG/WDA/MD-0328
30/11/2020
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
60245
ACURATE neo и neo2 трансфеморална с-ма за доставка
ACURATE neo& neo 2
Описание на медицинското изделие
1
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Трансфеморална система за доставка
Еднократна употреба
SYM-DS-00X
Общи търговски данни
В процес на обработка
3812454DE45
26/05/2024