AC PUNCH

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
09IV6433752978
27/01/2022 17:13
28/01/2022 14:17
07/12/2021 14:13
Данни за производителя
Lawton GmbH & Co. KG
ЕИК
1111111111111
DE
Fridingen
Wurttemberger Strase 23
Bianca Riester
+49 (0)7463 / 9965 - 32
bianca.riester@lawton.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ФЬОНИКС Фарма ЕООД
ЕИК
203283623
BG
SOF
София
1700
Околовръстен път 199А
Рая Въжарова
+359884662228
r.vazharova@phoenixpharma.bg
Данни за търговеца на едро
ФЬОНИКС Фарма ЕООД
ЕИК
203283623
BG
SOF
София
1700
Околовръстен път 199А
Рая Въжарова
+359884662228
r.vazharova@phoenixpharma.bg
IV-P-T/МИ-296
04/02/2008
Общи медицински данни за изделието
09 - Инструменти за многократна употреба
Клас І
Разни
GMDN
64337
AC PUNCH
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Модел: STR/STR; R/STR; L/STR; CVD/STR; Каталожни номера: 49-1200; 49-1201; 49-1202; 49-1203; 49-1204; 49-1206; 49-1208; 49-1209; 49-1224; 49-1240; 49-1243; 49-1244; 49-1245; 49-1246; 49-1250;
Общи търговски данни
В процес на обработка