AbsorbaTack™

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIV5987448298
07/01/2022 13:12
11/01/2022 11:43
15/06/2016 15:34
Данни за производителя
Covidien LLC
Друго
Регистрационен номер
1282497
US
Mansfield
Karin Desjardins
1-508-4521856
karin.desjardins@medtronic.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
02 951 59 76
e.andreeva@rsr.bg
Данни за търговеца на едро
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
02 951 59 76
e.andreeva@rsr.bg
IV-P-T/МИ/021
29/08/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Разни
GMDN
59874
AbsorbaTack™
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
ABSTACK15
Общи търговски данни
В процес на обработка
G70776080073
26/05/2024