Autof ms1000

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV0000021112
05/01/2022 12:40
05/01/2022 16:11
04/01/2022 12:21
Данни за производителя
AUTOBIO LABTEC INSTRUMENTS CO., LTD
Друго
00000
00000
CN
Zhengzhou
Maggie Yne
+86-371-6798-5313
info@autobio-diagnostics.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
РИДАКОМ ЕООД
ЕИК
175040885
BG
SOF
София
1618
Дечо Дечев
029559998
029586568
op@ridacom.com
Данни за търговеца на едро
РИДАКОМ ЕООД
ЕИК
175040885
BG
SOF
София
1618
Дечо Дечев
029559998
029586568
op@ridacom.com
IV-Р-Т/МИ498
17/07/2009
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
00000
Autof ms1000
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
1101 100
Общи търговски данни
В процес на обработка