Начало / Медицински изделия / ASCH UT SECRETION SCOOP 20CM

ASCH UT SECRETION SCOOP 20CM

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
09IV4734164558
05/01/2022 09:25
05/01/2022 10:15
07/12/2021 14:13
Данни за производителя
Lawton GmbH & Co. KG
ЕИК
1111111111111
DE
Fridingen
Wurttemberger Strase 23
Bianca Riester
+49 (0)7463 / 9965 - 32
bianca.riester@lawton.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ФЬОНИКС Фарма ЕООД
ЕИК
203283623
BG
SOF
София
1700
Околовръстен път 199А
Рая Въжарова
+359884662228
r.vazharova@phoenixpharma.bg
Данни за търговеца на едро
ФЬОНИКС Фарма ЕООД
ЕИК
203283623
BG
SOF
София
1700
Околовръстен път 199А
Рая Въжарова
+359884662228
r.vazharova@phoenixpharma.bg
IV-P-T/МИ-296
04/02/2008
Общи медицински данни за изделието
09 - Инструменти за многократна употреба
Клас І
Разни
GMDN
47341
ASCH UT SECRETION SCOOP 20CM
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
95-0793
Общи търговски данни
В процес на обработка