ATR FORCEPS

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
09IIbV3573281483
16/12/2021 12:00
30/12/2021 14:32
07/12/2021 14:13
Данни за производителя
Lawton GmbH & Co. KG
ЕИК
1111111111111
DE
Fridingen
Wurttemberger Strase 23
Bianca Riester
+49 (0)7463 / 9965 - 32
bianca.riester@lawton.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ФЬОНИКС Фарма ЕООД
ЕИК
203283623
BG
SOF
София
1700
Околовръстен път 199А
Рая Въжарова
+359884662228
r.vazharova@phoenixpharma.bg
Данни за търговеца на едро
ФЬОНИКС Фарма ЕООД
ЕИК
203283623
BG
SOF
София
1700
Околовръстен път 199А
Рая Въжарова
+359884662228
r.vazharova@phoenixpharma.bg
IV-P-T/МИ-296
04/02/2008
Общи медицински данни за изделието
09 - Инструменти за многократна употреба
Клас ІІ б
Разни
GMDN
35732
ATR FORCEPS
STR
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Каталожен номер: 49-8776; 49-8776-CG; 49-8777; 49-8777-CG; 49-8780; 49-8780-CG; 49-8781; 49-8781-CG; 49-8926; 49-8926-CG; 49-8927; 49-8927-CG;
Общи търговски данни
В процес на обработка
230466 MR2
26/05/2024