ALEXANDER CHISEL

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
09IV1284677626
16/12/2021 10:31
30/12/2021 12:32
07/12/2021 14:13
Данни за производителя
Lawton GmbH & Co. KG
ЕИК
1111111111111
DE
Fridingen
Wurttemberger Strase 23
Bianca Riester
+49 (0)7463 / 9965 - 32
bianca.riester@lawton.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ФЬОНИКС Фарма ЕООД
ЕИК
203283623
BG
SOF
София
1700
Околовръстен път 199А
Рая Въжарова
+359884662228
r.vazharova@phoenixpharma.bg
Данни за търговеца на едро
ФЬОНИКС Фарма ЕООД
ЕИК
203283623
BG
SOF
София
1700
Околовръстен път 199А
Рая Въжарова
+359884662228
r.vazharova@phoenixpharma.bg
IV-P-T/МИ-296
04/02/2008
Общи медицински данни за изделието
09 - Инструменти за многократна употреба
Клас І
Разни
GMDN
12846
ALEXANDER CHISEL
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Каталожни номера: 67-0371; 67-0372; 67-0373; 67-0374; 67-0375;
Общи търговски данни
В процес на обработка