Начало / Медицински изделия / 312 Zinc Air Hearing Aid Batteries

312 Zinc Air Hearing Aid Batteries

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
11IV4653947322
18/12/2021 17:14
22/12/2021 12:27
15/12/2021 11:26
Данни за производителя
ENERGIZER TRADING LIMITED
ENERGIZER
ЕИК
205445807
GB
WASHINGTON
NE37 3HW
STEPHENSON ESTATE, DISTRICT 12
1
MARIUSZ ZIMNY
3149852000
3149852200
Mariusz.Zimny@energizer.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
САНИТАС МЕДИКЪЛ ЕООД
ЕИК
205445807
BG
SOF
София
1504
ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 25
1
ЕМИЛ КЮЧУКОВ
0888880593
029433838
dr.kyuchukov@gmail.com
Данни за търговеца на едро
САНИТАС МЕДИКЪЛ ЕООД
ЕИК
205445807
BG
SOF
София
1504
ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 25
1
ЕМИЛ КЮЧУКОВ
0888880593
029433838
dr.kyuchukov@gmail.com
BG/WDA/MD-0447
12/08/2021
Общи медицински данни за изделието
11 - Технически средства за лица с увреждания
Клас І
Разни
GMDN
46539
BATTERIES
312 Zinc Air Hearing Aid Batteries
312 Zinc Air Hearing Aid Batteries
312(PR41)
Предназначено действие, определено от производителя
БАТЕРИИ ЗА СЛУХОВ АПАРАТ
Многократна употреба
312(PR41)
Общи търговски данни
В процес на обработка
IAL 1523
14/01/2014
20/01/2014