Начало / Медицински изделия / БАТЕРИИ ЕНЕРДЖАЙЗЕР

БАТЕРИИ ЕНЕРДЖАЙЗЕР

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
11IV4653946518
16/12/2021 09:40
16/12/2021 13:40
15/12/2021 11:26
Данни за производителя
ENERGIZER TRADING LIMITED
ENERGIZER
ЕИК
205445807
GB
WASHINGTON
NE37 3HW
STEPHENSON ESTATE, DISTRICT 12
1
MARIUSZ ZIMNY
3149852000
3149852200
Mariusz.Zimny@energizer.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
САНИТАС МЕДИКЪЛ ЕООД
ЕИК
205445807
BG
SOF
София
1504
ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 25
1
ЕМИЛ КЮЧУКОВ
0888880593
029433838
dr.kyuchukov@gmail.com
Данни за търговеца на едро
САНИТАС МЕДИКЪЛ ЕООД
ЕИК
205445807
BG
SOF
София
1504
ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 25
1
ЕМИЛ КЮЧУКОВ
0888880593
029433838
dr.kyuchukov@gmail.com
BG/WDA/MD-0447
12/08/2021
Общи медицински данни за изделието
11 - Технически средства за лица с увреждания
Клас І
Разни
GMDN
46539
БАТЕРИИ
БАТЕРИИ ЕНЕРДЖАЙЗЕР
БАТЕРИИ РАЙОВАК
312
Предназначено действие, определено от производителя
БАТЕРИИ ЗА СЛУХОВ АПАРАТ
Многократна употреба
312
Общи търговски данни
В процес на обработка
IAL 1523
14/01/2014
20/01/2014