AMPLICORD

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
11IV1020425649
GTIN
8033638740033
13/12/2021 16:50
15/12/2021 13:47
13/12/2021 16:20
Данни за производителя
Amplicord di Salvatore Gabriella
Amplicord
Друго
оторизационно писмо
08225970584
IT
Roma
00141
Via Val Sillaro 10
Gabriella Salvatore
+39068863372
g.salvatore@amplicord.it
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Дитомед ЕООД
ЕИК
200048189
BG
SOF
София
1303
Овчо поле 122
Надя Цолова
0885079544
nadya.tsolova@ditomed.bg
Данни за търговеца на едро
Дитомед ЕООД
ЕИК
200048189
BG
SOF
София
1303
Овчо поле 122
Надя Цолова
0885079544
nadya.tsolova@ditomed.bg
IV-Р-Т/МИ-579
01/07/2010
Общи медицински данни за изделието
11 - Технически средства за лица с увреждания
Клас І
Разни
GMDN
10204
AMPLICORD
Laringofon
D1
Описание на медицинското изделие
1
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
8033638740033
Общи търговски данни
В процес на обработка
IV-Р-Т/МИ-579
01/07/2010