Biomesh

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIN5804456668
15/05/2013 18:17
16/05/2013 09:42
19/04/2013 16:30
Данни за производителя
Cousin Biotech SAS
Cousin
Друго
VAT
FR34398460261
FR
Comines Cedex
Nathalie Domingues
0033320144025
n.domingues@cousin-biotech.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Кардио Медикал ЕООД
ЕИК
201980901
BG
SOF
София
1612
бул Цар Борис III 23
Александър Маджаров
+35929533616
+35929533616
cardiomedical@abv.bg
Данни за търговеца на едро
Кардио Медикал ЕООД
ЕИК
201980901
BG
SOF
София
1612
бул Цар Борис III 23
Александър Маджаров
+35929533616
+35929533616
cardiomedical@abv.bg
IV-P-T/МИ 827
08/05/2012
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Нервна система
GMDN
58044
Dura Mater graft,synthetic
Biomesh
Описание на медицинското изделие
60X140MM
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
НЕВРОЛОГИЧНИ ПАЧОВЕ - ЗАМЕСТИТЕЛИ НА КРАНИАЛНА И СПИНАЛНА ТВЪРДИ ОБВИВКИ
Еднократна употреба
FBION30614; FBION3L614
Общи търговски данни
В процес на обработка
FR97/9440;FR96/8324
09/02/2017