Adapter Plug

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
05IN5797216349
15/12/2021 10:20
15/12/2021 10:32
10/06/2021 09:37
Данни за производителя
Бостън Сайентифик Невромодулационна Корпорация
БСЦИ
ЕИК
411344804
US
Валенсия
CA 91335
25155 Rye Canyon Loop
Adele Shoustal
+1 6619494046
adele.shoustal@bsci.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Нестмар Медикал ЕООД
ЕИК
206260081
BG
SOF
София
1415
Околовръстен път 42
Слави Несторов
+359878112319
office@nestmarmedical.com
Данни за търговеца на едро
Нестмар Медикал ЕООД
ЕИК
206260081
BG
SOF
София
1415
Околовръстен път 42
Слави Несторов
+359878112319
office@nestmarmedical.com
BG/WDA/MD-0328
30/11/2020
Общи медицински данни за изделието
05 - Болнично оборудване
Клас І
Нервна система
GMDN
57972
Adapter Plug
Описание на медицинското изделие
1
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Щепсел за адаптер за еднократни електроди
Еднократна употреба
CB114-ADP
Общи търговски данни
В процес на обработка
G1 065561 0039 Rev. 01
31/07/2023