Amazonia Croco

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIC3417916142
21/06/2013 15:26
21/06/2013 16:36
20/06/2013 14:49
Данни за производителя
Minvasys SAS
Minvasys
Друго
Търговски регистър
448-568-212 00030
FR
Gennevilliers
92230
7 rue du Fosse Blanc - Batiment C1
Luc Demangeon
+33 (0) 1 47 90 70 42
+33 (0) 1 47 91 05 85
ldemangeon@minvasys.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
1606
Виктор Григорович 3
Емилия Андреева
02 951 59 76
02 951 59 32
e.andreeva@rsr.bg
Данни за търговеца на едро
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
1606
Виктор Григорович 3
Емилия Андреева
02 951 59 76
02 951 59 32
e.andreeva@rsr.bg
ІV-Р-Т/МИ-021/29.08.2007
29/08/2007
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
34179
Коронарен стент
Amazonia Croco
Описание на медицинското изделие
1
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Amazonia® е предназначен за употреба за лечение на пациенти с клинични симптоми на миокардна исхемия, свързани с патологично състояние на една или повече коронарни артерии.
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
R-6259/04.09.2008
04/09/2008
9221
17/12/2013