Начало / Медицински изделия / ACRYSOF Multi Piece (FOLDABLE 6.0 OPTIC)

ACRYSOF Multi Piece (FOLDABLE 6.0 OPTIC)

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
08IIbS3565885511
21/06/2013 14:59
21/06/2013 16:11
04/06/2013 13:41
Данни за производителя
Алкон Лабораторис Инк.
Алкон
Друго
N/A
N/A
US
Форт Уърт
6201 South Ereeway
Хилде Виру
+44 1276 673 961
authorised.representative@alcon.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Алкон България ЕООД
ЕИК
131168837
BG
SOF
София
1505
Ситняково 48
Полина Игнатова
+359 2 954 97 55
poly.dishovska@alcon.com
Данни за търговеца на едро
Алкон България ЕООД
ЕИК
131168837
BG
SOF
София
1505
Ситняково 48
Полина Игнатова
+359 2 954 97 55
poly.dishovska@alcon.com
IV-P-T/МИ 178
10/12/2007
Общи медицински данни за изделието
08 - Изделия за офталмология и оптика
Клас ІІ б
Сензорни органи
GMDN
35658
Вътреочни лещи
ACRYSOF Multi Piece (FOLDABLE 6.0 OPTIC)
MA60AC
Описание на медицинското изделие
мека леща
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Вътреочни лещи. За замяна на оперативно отстранена потъмняла леща с цел корекция на афакия.
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
R-7664
28/12/2007
07/12/2007
G1120720895259
09/04/2017