Начало / Медицински изделия / Биохимичен анализатор BS-480

Биохимичен анализатор BS-480

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV5667624282
25/11/2021 13:54
25/11/2021 14:25
03/12/2013 12:24
Данни за производителя
Шензен Майндрей Биомедикъл Електроникс Ко., ЛТД
Майндрей
Друго
не е приложимо
N/A
CN
Шензен
518057
Майндрей Билдинг, Кейджи 12-ти Роуд Саут
Джианни Лай
+86 755 81887396
+86 755 26582680
gianni.jblai@mindray.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Перфект Медика ООД
ЕИК
833101609
BG
SZR
Стара Загора
6000
Новозагорско шосе, блок 1
441
Бенчо Деков
+359 42 610 230
+359 42 601 585
officesz@perfect-medica.com
Данни за търговеца на едро
Перфект Медика ООД
ЕИК
833101609
BG
SZR
Стара Загора
6000
Новозагорско шосе, блок 1
441
Бенчо Деков
+359 42 610 230
+359 42 601 585
officesz@perfect-medica.com
IV-Р-Т/МИ-122
16/11/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
56676
Лабораторен мултиканален биохимичен анализатор
Биохимичен анализатор BS-480
BS-480
Описание на медицинското изделие
Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Лабораторен мултиканален клиничен биохимичен анализатор IVD, автоматичен
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
IAL55830
23/11/2021