Начало / Медицински изделия / Embolectomy Catheter 1 LUMEN

Embolectomy Catheter 1 LUMEN

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaC1071463637
25/11/2021 10:30
25/11/2021 11:12
25/11/2021 10:17
Данни за производителя
Neuromedex GmbH
Друго
USt-IdNr
DE118647409
DE
Hamburg
22453
Vierenkamp 15
Wiebke Füllhas
+49 40 696 564 - 114
wiebkefuellhas@neuromedex.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Кардио Медикал ЕООД
ЕИК
201980901
BG
SOF
София
1612
Александър Маджаров
+35929533616
cardiomedical@abv.bg
Данни за търговеца на едро
Кардио Медикал ЕООД
ЕИК
201980901
BG
SOF
София
1612
Александър Маджаров
+35929533616
cardiomedical@abv.bg
IV-Р-Т / МИ 827
08/05/2012
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Сърдечно-съдова система
GMDN
10714
Embolectomy Catheter 1 LUMEN
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Катетър за артериална емболектомия, оклузия, иригация и ангиография
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
1261GB410200408
27/05/2024