Начало / Медицински изделия / Monokaprol Inside Cutting Premium Needle

Monokaprol Inside Cutting Premium Needle

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIV4581470079
24/11/2021 17:25
25/11/2021 10:20
19/11/2021 16:19
Данни за производителя
Boz Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.S.
ЕИК
1111111111111
TR
Анкара
Coskun Asci
+905324479289
coskun.a@boztibbi.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ФЬОНИКС Фарма ЕООД
ЕИК
203283623
BG
SOF
София
1700
Околовръстен път 199А
Рая Въжарова
+359884662228
r.vazharova@phoenixpharma.bg
Данни за търговеца на едро
ФЬОНИКС Фарма ЕООД
ЕИК
203283623
BG
SOF
София
1700
Околовръстен път 199А
Рая Въжарова
+359884662228
r.vazharova@phoenixpharma.bg
IV-P-T/МИ-296
04/02/2008
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Разни
GMDN
45814
Хирургични конци, Абсорбируеми, PGCL
Monokaprol Inside Cutting Premium Needle
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
MONOKAPROL се препоръчват за всички апроксимации и/или лигирания на меки тъкани, включително в стомашно-чревната хирургия, гинекологията/акушерството, урологията, пластичната и реконструктивната хирургия, затваряне на кожни рани (вътрешни, подкожни, кожни).
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
ИАЛ-54357
15/11/2021
M.2018.106.9177-1
14/01/2023