Начало / Медицински изделия / Dakota™ Nitinol Stone Retrieval Devices

Dakota™ Nitinol Stone Retrieval Devices

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaG4433310643
24/11/2021 14:14
24/11/2021 14:42
03/09/2021 10:00
Данни за производителя
Бостън Сайентифик Корпорация
БСК
ЕИК
042695240
US
Малборо
MA 01752
300 Бостън Сайнтифик Уей
Кати Петерсон
+1 5086834000
katy.peterson@bsci.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Нестмар Медикал ЕООД
ЕИК
206260081
BG
SOF
София
1415
Околовръстен път №42
Слави Несторов
0878112319
office@nestmarmedical.com
Данни за търговеца на едро
Нестмар Медикал ЕООД
ЕИК
206260081
BG
SOF
София
1415
Околовръстен път №42
Слави Несторов
0878112319
office@nestmarmedical.com
BG/WDA/MD-0328
30/11/2020
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Пикочо-полова система и полови хормони
GMDN
44333
Dakota™ Nitinol Stone Retrieval Devices
Описание на медицинското изделие
1
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Хибридна кошница с нитинол, предназначена за улавяне, преместване и премахване на камъни с различен размер и сложност – всичко това в една процедура.
Еднократна употреба
M00639050XX
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE 616288
26/05/2024