Начало / Медицински изделия / Fastlak Reverse Cutting Needle

Fastlak Reverse Cutting Needle

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIV1747176456
23/11/2021 16:19
24/11/2021 09:55
19/11/2021 16:19
Данни за производителя
Boz Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.S.
ЕИК
1111111111111
TR
Анкара
Coskun Asci
+905324479289
coskun.a@boztibbi.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ФЬОНИКС Фарма ЕООД
ЕИК
203283623
BG
SOF
София
1700
Околовръстен път 199А
Рая Въжарова
+359884662228
r.vazharova@phoenixpharma.bg
Данни за търговеца на едро
ФЬОНИКС Фарма ЕООД
ЕИК
203283623
BG
SOF
София
1700
Околовръстен път 199А
Рая Въжарова
+359884662228
r.vazharova@phoenixpharma.bg
IV-P-T/МИ-296
04/02/2008
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Разни
GMDN
17471
Бързо абсорбируеми хирургични конци от PGLA
Fastlak Reverse Cutting Needle
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Хирургичните конци FASTLAK са показани за употреба при обща апроксимация и/или лигиране на меки тъкани, включително за употреба при офталмологични процедури, но не и за употреба в сърдечно-съдови и неврологични тъкани.
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
ИАЛ-54357
15/11/2021
M.2018.106.9177-1
14/01/2023