Начало / Медицински изделия / Ендоскопско ултразвуково иглено биопсично устр

Ендоскопско ултразвуково иглено биопсично устр

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaA3882537260
11/11/2021 17:19
12/11/2021 10:55
03/09/2021 10:00
Данни за производителя
Бостън Сайентифик Корпорация
БСК
ЕИК
042695240
US
Малборо
MA 01752
300 Бостън Сайнтифик Уей
Кати Петерсон
+1 5086834000
katy.peterson@bsci.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Нестмар Медикал ЕООД
ЕИК
206260081
BG
SOF
София
1415
Околовръстен път №42
Слави Несторов
0878112319
office@nestmarmedical.com
Данни за търговеца на едро
Нестмар Медикал ЕООД
ЕИК
206260081
BG
SOF
София
1415
Околовръстен път №42
Слави Несторов
0878112319
office@nestmarmedical.com
BG/WDA/MD-0328
30/11/2020
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Храносмилателна система и метаболизъм
GMDN
38825
Ендоскопско ултразвуково иглено биопсично устр
Acquire
Описание на медицинското изделие
1
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Аспирационна игла за взимане на хистологична проба. С три работни повърности на върха, за взимане на прецизна проба. Съвместима за работа с ендо - ехо ултразвук.
Еднократна употреба
M005555XX
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE 616288
26/05/2024